Wednesday, December 17, 2008

Izdzīvošanas iespējas Latvijā

No domu apmaiņas ES Pārstāvniecībā Latvijā „Latvijas izdzīvošanas iespējas” 2008.gada 13. novembrī)
„Izdzīvos – stiprākie!”
Kas ir stiprākie – vai tie, kas – bagāti, gudri un skaisti? Skaistums ir zūdošs, bagātība ir ilūzija, bet gudrība nenozīmē tikai diplomu skaitu.
Mēs runājam par Latvijas tautas nevis par atsevišķu indivīdu izdzīvošanu krīzes apstākļos. Un vai tie, tā saucamie, stiprākie nesaprot, ka viņu spēks ir arī viņu vājums? Viņi var būt tikai tik stipri, cik tauta ir stipra. Bet, ja tauta ir aplaupīta, piemānīta un piesmieta no tā saucamajiem stiprajiem, tad tai ir tikai viena iespēja izdzīvot – tapt katram atsevišķi un visiem kopā gudrākiem, tapt neatkarīgākiem no tā saucamajiem stiprajiem, kļūt sirsnīgākiem, izpalīdzīgākiem, vienotākiem... Bet tad tauta pamanīs – karalis (tā saucamie – stiprie) ir kails!!! Viņš nav ne bagāts, ne gudrs, ne skaists. Ja viņš būtu bagāts – viņš palīdzētu nabagajiem, ja gudrs – domātu un darītu, lai tauta dzīvotu laimīgāk, ja viņš būtu skaists – tad viņš neatlaidīgi koptu savu dvēseles dārzu un visi redzētu, cik tas skaists un nezūdošs un ticētu viņam un sekotu. Jo spēks ir tikai patiesībā.

J.Rainis
„Man nava cita balsta, cita drauga
Kā patiesība vien
Kā taisnība tik vien, kas nāvē auga – ”

„Patiesība ir darbs, meli – slinkums, patiesība ir meklēšana un cīņa, sevis patērēšana, ievirze konfliktos un to atrisināšana ar savām sirds asinīm.”

Mazais bizness – tas, kas cilvēkam palīdz izdzīvot.
Ja krīzes apstākļos iznīcina mazo biznesu, tas nozīmē, ka tautai tiek atņemts tas minimums, kas vajadzīgs izdzīvošanai.
„Izdzīvos stiprākie!” – ciniski, nekaunīgi un augstprātīgi. Šodien.
Nākotnē, rīt – viss var izmainīties un vājākais kļūs par Spēku – par Lāčplēša ausīm, ja tauta dzemdinās varoņus nevis vadoņus. Varoņi dzīvo mūžīgi, kamēr dzīvo tauta.